Επικοινωνήστε μαζί μας

Υπεύθυνος επικοινωνίας είναι ο κος Παναγιώτης Μαδεμλής

Τηλ. +30 697 382 573 2 (κινητό), +30 237 577 100 5 (σταθερό)

e-mail: info [at] go – kalamitsi [dot] gr

Η μορφή των email διευθύνσεων προστατεύει από την ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία

Διεύθυνση : Καλαμίτσι, Χαλκιδική, Ελλάδα
ΤΚ : 63072